Stort steg framover for miljøarbeidet i FN

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FNs første miljøforsamling UNEA hadde rekordstor deltakelse, med rundt 100 ministre og 170 land. FN øker innsatsen mot blant annet luftforurensing, havforsøpling og ulovlig handel med planter og dyr.

FNs første miljøforsamling ble holdt 23.-27. juni i Nairobi, Kenya. Møtet var opptatt av at miljøspørsmål må integreres i de nye målene for verdens utviklingsinnsats, de såkalte bærekraftsmålene. Miljøforsamlingen viste til at sju millioner mennesker dør hvert år av luftforurensing. Det er fire ganger flere enn det dør av aids hvert år.

Norge sørget for at plastforsøpling av havene er satt på den internasjonale dagsorden. Norge fikk gjennomslag for at Unep skal styrke kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid mot havforsøpling og mikroplast. 

- Plastforurensning er en økende og alvorlig trussel mot livet i havet. Tiltakene må styrkes gjennom internasjonalt samarbeid, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utenriksminister Børge Brende er glad for at miljøarbeidet i FN har tatt et nytt steg fremover, og at Norge er en pådriver i dette arbeidet.

- Jeg vil følge opp resultatene fra møtet videre i FN. Ulovlig handel med dyr og planter er en trussel mot utvikling og sikkerhet i mange utviklingsland. Dette er skremmende og noe vi må gjøre noe med, sier Brende.

Ifølge en ny studie fra Interpol og FN anslås verdien av miljøkriminalitet til mellom 70 og 213 milliarder dollar i året. I utviklingsland har slik kriminalitet ofte koblinger til organisert kriminalitet og er grenseoverskridende. Bekjempelse av miljøkriminalitet krever effektivt samarbeid på tvers av landegrenser. 

Selv om det også er forskjeller mellom land og regioner, lyktes møtet å fokusere på de mange felles miljøutfordringene som rike og fattige land har. 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og politisk rådgiver Jens Frølich Holte deltok på ministerdelen av møtet. Neste møte i Unea blir i 2016.