Stortinget har behandlet Landbruks- og matdepartementets budsjett

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 8 S (2014-2015) er ferdigbehandlet i Næringskomiteen og innstilling er avgitt Stortinget som i dag har behandlet budsjettforslaget.

21. november 2014 ble Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under budsjettdebatten på Stortinget i dag
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under budsjettdebatten på Stortinget i dag (Foto: Nett-TV Stortinget)
Til toppen