Vis hele kalenderen

21.05.2014

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Stortinget

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter i Stortingets muntlige spørretime.

  Han må også svare på to spørsmål i den ordinære spørretimen:

  10. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  I et intervju med NRK uttaler statsråden at regjeringen vil sette kvalitetskrav til universiteter og høgskoler, og at dette vil få betydning for den framtidige strukturen i sektoren. Institusjoner som enten forsker lite, som har få studenter på campus og skårer lavt når det gjelder undervisningskvalitet, oppfordres til å slå seg sammen med andre. Betyr dette at det er aktuelt for regjeringen å slå sammen eller legge ned universiteter og høgskoler med tvang?

  11. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  I Budstikka 13. mai 2014 kan man lese at elever ved Hosletoppen skole får prøve seg på matte fra trinnet over. Skolen har søkt Utdanningsdirektoratet om matte som valgfag, men fått nei. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 2013 står det at timene til fagene valgfag og utdanningsvalg kan brukes til å ta fag fra videregående opplæring, slik den rød-grønne regjeringens intensjon var. Har statsråden gjort endringer med hensyn til muligheten til å forsere fag i ungdomsskolen, eller gjelder fortsatt reglene som ble innført under den rød-grønne regjeringen?

  Les mer

Til toppen