Stortingsmelding om Sametingets virksomhet 2013

Den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet legges fram for Stortinget i dag. I meldingen blir det gitt korte omtaler av noen av de sakene som Sametinget har vært opptatt av i sin årsmelding for 2013.

- Jeg vil gi honnør til Sametinget. Selv om Sametinget er å anse som en relativ ung institusjon så har Sametinget, siden etableringen i 1989, lagt ned en betydelig innsats for utviklingen av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det er positivt å observere at Sametinget i dag framstår som en livskraftig og vital institusjon, som stadig flere samfunnsaktører ønsker å innlede dialog og samarbeid med, sier statsråd Jan Tore Sanner. 

Sametingets årsmelding for 2013 viser mangfoldet i Sametingets virksomhet. I årsmeldingen har Sametinget redegjort for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. Årsmeldingen ble vedtatt av Sametingets plenum 6. mars 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen