Strammer inn på norske studier i utlandet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Enkelte statlige høyskoler samarbeider med kommersielle aktører om å tilby studier på eksotiske steder som Bali og kjente skidestinasjoner som Verbier. Etter en gjennomgang vil Kunnskapsdepartementet stramme inn denne praksisen vesentlig.

Kunnskapsdepartementet har gått gjennom institusjonenes samarbeid med denne type aktører og ser behov for å stramme inn på dagens praksis. Det er i overkant av 1000 studenter på slike studier. 

- Jeg er sterkt i tvil om den faglige kvaliteten ved disse studiene er god nok, og jeg har svært vanskelig for å se den faglige relevansen ved en rekke av disse studiene.

Dessuten er det neppe en naturlig oppgave for norske statlige høyskoler å tilby ordinære utdanninger for norske studenter på eksotiske destinasjoner, som for eksempel Bali, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det er høyskolene som har det faglige ansvaret for studietilbudene og tildeler vitnemål etter avlagt eksamen, mens den eksterne aktøren står for det praktiske opplegget.  

Internasjonalisering av høyere utdanning er høyt prioritert og det er viktig at institusjonene har et utstrakt internasjonalt samarbeid og utveksling av studenter. 

- Departementet vil følge opp berørte institusjoner. Studietilbud av denne typen hvor utenlandsoppholdet har liten faglig relevans er ikke i tråd med regjeringens forventninger til kvalitet i norsk høyere utdanning og skal fases ut, sier Røe Isaksen. 

Flere institusjoner har kontraktsforpliktelser overfor samarbeidspartnere og studenter, og Kunnskapsdepartementet vil ha en ryddig dialog med institusjonene om hvordan dette skal nedskaleres. 

- Jeg vil samtidig gi ros til institusjoner som på egen hånd har tatt initativ til å avvikle slike tilbud, avslutter Røe Isaksen. 

 

Dialog med berørte institusjoner

Departementet vil nå gå i nærmere dialog med berørte institusjoner for å få en fullstendig oversikt med mål om å fase ut enkelte av disse studiene. Flere institusjoner har kontraktsforpliktelser overfor samarbeidspartnere og studenter, og departementet vil ha en ryddig dialog med institusjonene om hvordan enkelte av studiene skal nedskaleres.

 

Høgskolen i Hedmark:

Har en samarbeidsavtale med Active Education om studiene vintersport og frikjøring, sommeridretter, fysisk aktivitet og helse, personlig trener I og II, ernæring og kostholdsveiledning. Studiesteder for ett eller flere av emnene er Chamonix, Florida, Brasil og Bali. Vårsemesteret 2014 er det 347 studenter på slike studier.

 

Høgskolen i Nesna:

HiNe samarbeider med GoStudy og har 13 studier i utlandet, deriblant ex. phil./ ex. fac. kultur, idrett, personlig trener og engelsk. Studiesteder er Bali, Brasil, Mexico og Sydney. I 2014 er det 220 studenter på slike studier.

 

Høgskolen i Sogn og Fjordane:

Høyskolen har hatt samarbeid med Gateway College, men dette er nå avsluttet og skal etter planen være helt avsluttet ved utløpet av 2014. Dette semesteret har høyskolen 199 studenter på dette samarbeidet (med Gateway Education tidl. Gateway college). Dette gjelder idrett og personlig trener på Bali og Mexico, og sykepleie og internasjonalt arbeid i Cape Town.

 

Høgskolen i Telemark:

Har samarbeid med Gateway College, men denne avtalen er sagt opp med virkning fra 1.1. 2015. Samarbeidet gjaldt studieforberedende og førstesemesters studium. Studiesteder er Bali, Cape Town, Mexico, New York og Paris. Høyskolen har p.t. 283 studenter på slike studier.

 

Høgskolen i Ålesund:

Har samarbeid med Gateway College, men denne avtalen er sagt opp med virkning fra høsten 2014. Dette gjelder fire tilbud á 30 studiepoeng innenfor områdene fransk og spansk språk/kultur. 70 studenter har vært tatt opp på disse studiene i inneværende semester.

 

Høgskolen i Gjøvik:

Høgskolen i Gjøvik har samarbeid med Norcis om årsstudiene økonomi og ledelse og vitenskap, menneske og samfunn på Bali. Våren 2014 var det tre studenter på disse studiene.