Strindheimtunellen åpnet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjorde i dag et stopp på sin E6-tur for å åpne Strindheimtunnelen i Trondheim sammen med statsminister Erna Solberg.

Den nye tunnelen er 2,5 km lang, hvorav om lag 2,1 km i fjell og 0,4 km som nedgravd betongtunnel gjennom kvikkleira under hus på Møllenberg. Tunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim, og er ny hovedinnfartsåre til Trondheim sentrum øst.

Med doble tunnelløp, kort avstand mellom rømningsveiene og full tv-overvåkning er Strindheimtunnelen blant de mest trafikksikre tunneler i Norge.

Foto: SMK

Til toppen