Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring?

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte onsdag 24. september, i samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ), en lederkonferanse om mål- og resultatstyring i departementenes styring av statlige virksomheter. Konferansen er en del av regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten.

Målet med konferansen var å:

  • skape bevissthet om regjeringens mål for praktisering av mål- og resultatstyring
  • formidle kompetanse og utveksle eksempler og erfaringer med god praksis
  • gi inspirasjon til å videreutvikle mål- og resultatstyring i ønsket retning

Etter åpningen av konferansen, ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ble det gitt et internasjonalt og nasjonalt forskningsperspektiv på mål- og resultatstyring. Regelforvalteren (DFØ) presenterte sitt syn på praktiseringen av mål- og resultatstyring i staten. Virksomhetenes handlingsrom ble drøftet både fra et departmentsståsted og fra virksomhetsnivået. Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet belyste nylige endringstiltak i deres departementer. Avslutningsvis ble praktiseringen av mål- og resultatstyring debattert av et panel, før statssekretær i Finansdepartementet, Paal Bjørnestad oppsummerte og avsluttet konferansen.

Rundt 250 ledere fra departementene og virksomhetene deltok på konferansen.

Les mer:

Til toppen