Styrker KS sitt arbeid med kommunereformen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir åtte millioner kroner til KS’ arbeid med kommunereformen i 2015. – KS har en viktig rolle i arbeidet med kommunereformen, og det er viktig at de bidrar til gode lokale prosesser i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

-  Vi ønsker en kommunereform som bygger på gode lokale løsninger, fordi det nettopp er lokalt man vet best hvordan hver kommune bør utvikles, sier Sanner.

Regjeringen har gitt fylkesmennene i oppdrag å skape gode prosesser i hele landet og sikre at alle kommuner får mulighet til å delta i arbeidet.

KS har sju regioner, som alle samarbeider med fylkesmennene i det lokale arbeidet med reformen. Om lag sju millioner vil gå til de regionale organisasjonene. Regionene som dekker tre fylker får 1,1 millioner kroner, mens de øvrige regionene får 850 000 kroner hver.

- Kommunereformen er avhengig av regionale ressurser, som kan støtte kommunene i deres arbeid. Dette er viktig for å sikre god veiledning og at viktige hensyn blir ivaretatt, sier Sanner.

Resten av pengene skal KS bruke til å arrangere regionale og nasjonale konferanser om kommunereformen og til å utvikle folkevalgtopplæringen.Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00