Styrker Sametingets arbeid med kommunereformen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å styrke de regionale prosessene, og gir derfor midler til Sametingets arbeid med kommunereformen.

Sametinget får 600.000 kroner til sitt arbeid med kommunereformen.

- Sametinget får mange henvendelser fra ulike kommuner med spørsmål om bistand og veiledning i reformprosessen. Disse pengene vil hjelpe Sametinget slik at de kan prioritere dette viktige arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er viktig for regjeringen at det samiske perspektivet legges inn i arbeidet med kommunereformen, og at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av nye kommunegrenser.

- Kommunene har fått en klar oppfordring om å vurdere hvordan samisk språk og identitet skal ivaretas i en ny kommune. Nå får også Sametinget bedre muligheter til å sikre at disse viktige hensynene blir ivaretatt, sier statssekretær Anne Karin Olli.