Styrker nordisk beredskap

De nordiske landene vil utvikle en innsatsstyrke som skal drive redningsarbeid for nordiske behov. – Tett samarbeid styrker de nordiske landenes evne til å løse redningsoperasjoner effektivt når det trengs, og jeg er veldig fornøyd med å utvikle nabohjelpen ytterligere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).Møttes i Oslo: fra venstre statssekretær Carl von der Esch (Sverige), forsvarsminster Nicolai Wammen (Danmark), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, innenriksminister Päivi Räsänen (Finland) og direktør Thorunn Hafstein (Island). (Foto: JD – se flere bilder på Flickr)

De nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap møttes i dag i Oslo for å diskutere hvordan landene kan oppnå bedre beredskap gjennom tettere samarbeid. Ministrene besluttet at det skal etableres én eller flere nordiske innsatsstyrker som er spesialisert til å drive redningsarbeid for nordiske behov. En slik styrke skal kunne settes inn ved store katastrofer i de nordiske landene, og vil også kunne brukes internasjonalt.

Følger opp solidaritetserklæringen. Ministrene ble også enige om å fortsette arbeidet som gjøres for at det skal bli enklere å gi og motta hjelp mellom naboland ved katastrofer i Norden. Gjennom beslutningene i dag følger de nordiske landene opp den nordiske solidaritetserklæringen som ble undertegnet i 2011. Erklæringen slår fast at dersom et nordisk land skulle bli rammet, vil de andre bistå med relevante virkemidler, hvis de blir bedt om det.

Liknende utfordringer. De nordiske landene møter mange av de samme utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Geografisk nærhet gjør blant annet at landene i stor grad er sårbare for samme type naturkatastrofer.

Til toppen