Styrket norsk-britisk samarbeid

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia og den spente sikkerhetssituasjonen i Europa var hovedtemaer da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Philip Hammond i London tirsdag 29. april.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Philip Hammond i London (foto: Derek Wade, British Royal Navy).

Det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia og den spente sikkerhetssituasjonen i Europa var hovedtemaer da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Philip Hammond i London tirsdag 29. april.

 -Storbritannia er en sentral NATO-alliert, og en viktig partner for Norge. Vårt nære forhold som allierte går langt tilbake, og vi diskuterte i dag muligheter for ytterligere samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Den britiske forsvarsministeren understreket at Norge blir et stadig viktigere land for dem. Norge forsyner Storbritannia med en tredjedel av deres energiforsyning. Hammond pekte i samtalene på at sikkerhet i nordområdene er svært viktig for britene. Begge forsvarsministrene sier at aktiv alliansepolitikk ivaretar nasjonale interesser og sikkerhet.

Unike øvingsområder
Norge og Storbritannia signerte i mars i 2012 en avtale om å styrke sitt bilaterale, militære samarbeid. Avtalen legger blant annet opp til felles utvikling av forsvars- og sikkerhetspolitikk, felles øvelser, trening og utdanning og samarbeid innen materiell. Samarbeid innen strategisk overvåking og situasjonsforståelse i nordområdene er også et element. -De senere år har Storbritannia, som en rekke andre land, vist økt interesse for nordområdene. Siden NATOs oppmerksomhet rundt våre hjemmeområder har økt, er det også naturlig at Norge tilbyr våre områder til alliert trening og øving. Hammond fortalte at han er imponert over Norges unike øvingsområder som lar styrker øve mange ulike militære kapasiteter under krevende forhold, sier forsvarsministeren. I fjor hadde Norge over 85 000 allierte treningsdøgn – britene stod for 28 800 av disse.

Ukraina illustrerer behovet for samarbeid
Sentralt i samtalen med den britiske forsvarsministeren stod den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina. Begge land har fordømt Russlands annektering av Krim og det militære presset mot Ukraina. -En bærekraftig og langsiktig løsning på krisen i Ukraina kan bare oppnås gjennom politiske og diplomatiske virkemidler. Det er jeg og Hammond svært tydelige på, sier Eriksen Søreide.

-Det som skjer i Russland og Ukraina endrer den sikkerhetspolitiske debatten i Nato-land og øvrige samarbeidspartnere. Når vi ser en stor nabo med store militære ressurser vise vilje og evne til å bruke militærmakt, blir det definerende for dialogen. Jeg har snakket med min britiske kollega om hvordan det som skjer har endret den sikkerhetspolitiske debatten i Storbritannia. Situasjonen understreker ikke minst betydningen av det samarbeidet vi har med nære allierte, sier forsvarsministeren.

NATO – veien videre
Den videre utviklingen av NATO var også på agendaen. -Temaet blir nå grundig diskutert i flere fora, siden NATOs toppmøte i Wales i september bare er noen måneder unna. Med reduksjonen av det militære nærværet i Afghanistan, går NATO inn i en ny periode. Derfor var det nyttig å diskutere fremtidens NATO med Hammond, sier forsvarsministeren. -Vi er enige om at det nå, parallelt med nedskaleringen av operasjoner i utlandet, er viktig å sikre at vi er forberedt på fremtidige utfordringer. Vi diskuterte hvordan et troverdig NATO trenger militære kapasiteter. Dette krever at medlemslandene fortsatt investerer i egen sikkerhet. I en situasjon der flere allierte reduserer sine budsjetter, vil økt bruk av felles og flernasjonale løsninger og investeringer bli avgjørende, sier Eriksen Søreide.

F-35: fellesløsninger
Forsvarsministeren diskuterte også F-35 anskaffelsen og mulighetene for samarbeid med Philip Dunne (Minister for Defence Equipment, Support and Technology). I mars undertegnet representanter for de norske og britiske F-35-programmene et samarbeidskonsept som beskriver i mer detalj hvordan de to landene vil videreutvikle samarbeidet rundt trening og drift av F-35 i Europa.

-Storbritannia, med operasjonsområder som ligner på våre, er et av de landene vi vil samarbeide tettere med på kampflysiden. Vi er opptatt av å finne gode, europeiske løsninger når det gjelder drift og vedlikehold av de nye kampflyene. Vi jobber dessuten med britene om fellesløsninger rundt utdanning, trening og øving, sier forsvarsministeren. -Hvis hvert enkelt land skal vedlikeholde sine fly alene, blir det for dyrt. Samarbeid er helt nødvendig. Flernasjonale løsninger presser ned prisene og gir norsk industri muligheter til å komme på banen, sier hun.

Storbritannia skal fly F-35 operativt i 2018. Norges to første fly kommer i 2017, to år senere skal de være operative. Innen 2017 må derfor et tilstrekkelig system for understøttelse av F-35 være på plass i Europa.