Styrket samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.

- Frivilligheten har stor betydning i samfunnet og er en viktig arena for samarbeid.  At Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet nå går sammen om å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse er et spennende og godt tiltak, sier frivillighetsminister Thorhild Widvey.  Frivillighet Norge er en viktig aktør og skal lede den nye møteplassen for folkehelse.

Les mer om dette på nettsidene til Frivillighet Norge eller på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet