Sultne turister og kravstore forbrukere

Hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse hvor dette er diskusjonstema.

Hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse hvor dette er diskusjonstema. 

Statsråd Listhaug inviterte i januar 2014 med seg en Næringslivsdelegasjon til Berlin i forbindelse med åpningen av den norske standen på International Green Week IGW. Delegasjonen konkluderte med tre hovedpunkter for oppfølging – de tre E’ene Entreprenørskap, Eksport og Ekspansjon. 

Konferansen som det nå inviteres til er et svar på Ekspansjons-utfordringen: Hva må til for å etablere og utvikle robuste nettverk i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv? 

Tid: 30. oktober 2014, Kl. 08.00-12.30.
Sted: Grand hotell, Oslo. 

Matmerks fagdag

Rett i etterkant av konferansen ” Sultne turister og kravstore forbrukere” arrangerer Matmerk sin fagdag på Grand hotell.

Tid: 30. oktober 2014, Kl. 14.00-18.00.
Sted: Grand hotell, Oslo

Program og påmelding:

Mat servert til seters.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse om hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? (Foto: Innovasjon Norge)
  
Til toppen