Sundtoft på EUs miljøministermøte

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar onsdag på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. Ministrene skal blant annet diskutere havmiljø og internasjonale klimaforhandlinger.

–EU er en viktig samarbeidspartner for Norge, både når det gjelder havmiljø og klima. Derfor er det viktig for meg å delta på det uformelle ministermøtet, sier Tine Sundtoft.

På sesjonen om havmiljø skal ministrene blant annet diskutere bærekraftig utnyttelse av naturressurser fra havområdene og tiltak mot marin forsøpling.

Senere på dagen er tema de internasjonale klimaforhandlingene og forberedelsene til ministermøtene i Bonn i juni.

–EU har en klar lederrolle i klimaforhandlingene, og Norge vil fortsette det gode samarbeidet foran ministermøtene i Bonn. Vi trenger mest mulig klare signaler fra alle land om at de vil bidra til en ambisiøs klimaavtale i Paris i 2015, sier Sundtoft.

Til toppen