Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere har fått tilbud om studieplass

Det er nå sendt ut 5 153 tilbud til 4 428 ulike søkere, og det er totalt gitt noen flere tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler i år sammenliknet med i fjor.

Søkere som får nytt tilbud, er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, har fått svar i det nasjonale suppleringsopptaket. Fra Samordna opptak er det nå sendt ut 5 153 tilbud til 4 428 ulike søkere.

1 974 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2 089 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet (disse mister da det gamle tilbudet).

Det er hittil sendt 10 281 tilbud til 3 925 søkere som har meldt seg via "Ledige studieplasser" hvorav 969 er nye ledige studieplasser-søkere som ikke søkte innen 15. april.

Totalt i år har nå 88 529 personer fått tilbud om studieplass via SO, eller 88,1 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87.8 % på samme tid i fjor). Samtidig er antallet som står uten studieplass på omtrent samme nivå i år som i fjor, med en liten økning på 111 personer. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 6 081. Tilsvarende tall for i fjor var 5 970.

www.samordnaopptak.no

 

Til toppen