Svært bekymringsfull utvikling i Øst-Ukraina

- Utviklingen i Øst-Ukraina det siste døgnet er urovekkende. Det er dypt beklagelig at det igjen er dødsofre som følge av den politiske konflikten i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

En rekke offentlige bygninger flere steder i Øst-Ukraina har de siste dagene blitt overtatt av bevæpnede grupper i det som synes å være en koordinert og profesjonell operasjon.

-Det hviler et tungt ansvar på dem som står bak og har gjennomført disse operasjonene. Jeg oppfordrer alle parter til å avstå fra aggressive og konfronterende handlinger som kan bidra til å forverre situasjonen, sier Brende. 

Utenriksministeren mener at behovet for dialog nå er større enn noensinne for å forhindre en ytterligere opptrapping av situasjonen. Grupper i Øst-Ukraina må få uttrykke sine meninger på fredelig vis, men væpnede aksjoner kan ikke aksepteres.
 
-Russisk militær styrkekonsentrasjon langs Ukrainas østgrense destabiliserer situasjonen ytterligere. Jeg gjentar Norges sterke støtte for Ukrainas enhet, suverenitet og territorielle integritet. Russland må trekke tilbake sine styrker fra Ukrainas grenser og oppgi alle andre handlinger som søker å destabilisere Ukraina, sier utenriksministeren.
 
Det er planlagt et møte mellom Ukraina, USA, EU og Russland til uken, hvor situasjonen i Ukraina står på dagsordenen.
 
-Det er positivt at Ukraina, USA, EU og Russland etter planen skal møtes til uken. Jeg håper møtet vil bli gjennomført som planlagt og at også Russland vil opptre som en ansvarlig part på møtet», sier Brende.

Til toppen