Sylvi Listhaug møter Næringslivsdelegasjonen

Fredag 12. september møter statsråd Listhaug igjen Næringslivsdelegasjonen som var med til Grüne Woche i Berlin i januar. Delegasjonen skal møtes for å oppsummere og drøfte oppfølgingen etter møtet i januar. På møtet i Berlin ble delegasjonen enig om ”de tre E’ene” – Entreprenørskap, Eksport og Ekspansjon.

- Jeg ser frem til å møte delegasjonen igjen, sier statsråd Listhaug. Vi hadde gode og konkrete diskusjoner i Berlin og jeg håper at dette også vil prege oppsummeringsmøtet på fredag. 

Under overskriften Entreprenørskap har delegasjonen spilt inn en rekke forslag til forenklinger og forbedringer av lover og regelverk, søknadsprosesser og rapporteringskrav. Blant annet har Hovedorganisasjonen Virke gjennomført en bred undersøkelse blant en rekke av sine medlemsbedrifter og levert resultatet i form av et innspill som favner flere departementers ansvarsfelt. Disse forslagene følges opp i ulike prosesser – statssekretærutvalg, budsjettprosesser og ulike utredninger. 

Eksport – salg av norsk mat hjemme og ute er fulgt opp spesielt av NHO-fellesskapet. De fire landsorganisasjonene – NHO Reiseliv, NHO Mat og landbruk, NHO Mat og drikke og FHL – har levert en rapport om muligheter og utfordringer knyttet til eksport av norsk mat. Landbruks- og matministeren ønsker å utrede en mulig eksportstrategi for norsk mat og drikke. Det er i den forbindelse avholdt en rekke innspillsmøter med relevante aktører og oppsummeringen av disse er også lagt frem for delegasjonen. 

Det siste punktet, Ekspansjon, følges opp med en konferanse som arrangeres 30. oktober i Oslo. Innovasjon Norge, HANEN, Matmerk og Landbruks- og matdepartementet sitter i arrangementskomiteen. Konferansen, som vil bli arrangert som ledd i Matmerks fagdag, skal gi konkrete innspill til hvordan man får til økt nettverksbygging og samarbeid for å bidra til ekspansjon og utvikling innen mat- og reiselivsnæringen.

Til toppen