Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Takst og egenandel innen rusbehandling og psykisk helsevern når sosialfaglig personell utfører tjenesten

Det har nylig oppstått tvil om hvordan regelverket for egenandeler og refusjonstakster for polikliniske tjenester for rusbehandling og psykisk helsevern skal forstås når sosialfaglig personell utfører tjenesten.

– Regelverket er uklart og utydelig. For å sikre forutsigbarhet for pasienter og behandlingsinstitusjoner, og praksis i tråd med Stortingets intensjon, vil jeg derfor sende på høring et nytt forslag som tydeliggjør at det også kan kreves egenandeler og refusjonstakster i rusbehandling og psykisk helsevern når sosialfaglig personell utfører tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette vil være i tråd med dagens praksis og Stortingets intensjon for oppfølging av rusreformen, som blant annet stadfester prinsipp om tverrfaglighet i behandling.

– Det viktige for meg er at dette regelverket legger til rette for god pasientbehandling, uavhengig av hvilke faggrupper som utfører behandlingen. Jeg mener det er gode faglige argumenter for å tydeliggjøre regelverket, slik at prinsipper om tverrfaglighet blir ivaretatt, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i løpet av veldig kort tid forskrift som tydeliggjør dette regelverket på høring. Departementet har også gitt Helsedirektoratet beskjed om å videreføre dagens praksis inntil regelverket er tydeliggjort.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen