Taktskifte for global matsikkerhet

Bærekraftig landbruk og familiejordbruk er tema på COAGs konferanse i Roma denne uken. FAO mener vi står overfor et paradigmeskifte i tilnæringen til global matsikkerhet.

Bærekraftig landbruk og familiejordbruk er tema på COAGs konferanse i Roma denne uken. FAO mener vi står overfor et paradigmeskifte i tilnæringen til global matsikkerhet. 

For å dekke behovet for mat for en forventet befolkning på 9 milliarder innen 2050 må den globale matproduksjonen økes med 60 prosent. COAG (FAOs landbrukskomité) som møtes annethvert år, er i disse dager samlet i Roma for 24. gang. Sentrale tema i årets samling er vannforvaltning, dyresykdommer, forvaltning av jordressurser og matsikkerhet. 

Forskningsbasert matproduksjon

Generaldirektør Graziano da Silva i FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, mener et paradigmeskifte er nødvendig i det videre arbeidet for en global matsikkerhet. Det trengs nye løsninger for å sikre bærekraftig matproduksjon og familielandbruk. Tidligere løsninger har møtt sin grense, mener han, og det må nye grep til for å sikre en framtidig tilgang til mat. 

Dagens hovedutfordring for et mer bærekraftig landbruk, fiskeri og skogbruk er å redusere forbruket av vann og kjemikalier. Agro-økologi og klimasmart landbruk bør utforskes videre og unyttes bedre, mener da Silva. 

 

 

Til toppen