Tale: Fredning av Oscarsborg festning 9. april 2014I dag er 9. april en gledens dag. For i dag skal vi frede Oscarsborg festning.

Forsvarsanlegg er viktige kilder til kunnskap om vår felles historie. De ligger synlig plassert i landskapet. Gjerne på høyder eller ved innseilinger, slik som Oscarsborg.

Festningene er bygd for å forsvare landet i en tid uten avansert overvåkning og langtrekkende våpen.

Nå har tidene forandret seg. De gamle forsvarsanleggene har ikke den samme militære betydningen som før.

Da er det spesielt viktig å ta vare på dem, slik at de ikke forvitrer.

Og når Forsvaret ikke lenger trenger dem, kan vi andre besøke dem. Festningene er tilgjengelige for alle.

Slik kan historien formidles, både til dagens og framtidens befolkning. Begge delene blir gjort på en forbilledlig måte her på Oscarsborg.

I år feirer vi tohundreårsjubileet for den norske Grunnloven. Flere kulturminner fra forsvarshistorien i 1814 vil bli fredet.

Det samme gjelder forsvarsanlegg fra tiden tilbake til 1600-tallet og fram til den kalde krigen.

Oscarsborg festning er først ute.

Selv om Oscarsborg er mest kjent for senkingen av Blücher for nøyaktig 74 år siden, rommer historien mer enn det.

Denne festningen vi nå er på, ble anlagt i perioden 1845 til 55. Men de første festningsverkene i det trange Drøbaksundet ble bygget for over 350 år siden.

I perioden 1640 til 43 ble det bygd blokkhus her. Det er enkle befestninger som er kombinerte utkikksposter og skytestillinger.

I 1814 ble det oppført skanser på Søndre Kaholmen, Husviktangen på østsiden av sundet og på Nesset på vestsiden.

Etter hendelsene på Eidsvoll i 1814 var et svensk angrep ventet. Derfor forberedte man seg så godt som mulig.

Dette var et viktig strategisk punkt i forsvaret av hovedstaden. I juni var den danske prinsen og nyvalgte norske kongen Christian Fredrik her og inspiserte anlegget.

Det var som kjent et kort svensk felttog i 1814, men ingen trefninger her.

Menneskets historie rommer både det grufulle og det fredfulle. Kulturminnevern er mer enn vakre stavkirker i flott norsk natur.

Historien om festningsanlegg må nødvendigvis også inkludere historien om krig og smertefulle minner. Det er en viktig del av vår historie som vi ikke må glemme.

Fredningen av Oscarsborg inkluderer en rekke anlegg på åtte geografiske steder i to kommuner, i hvert sitt fylke.

Vi freder alt fra ammunisjonsmagasiner til våningshus for oppsynsmenn, og retterstedet Håøya som ble brukt under 2. verdenskrig.

Fredningen av Oscarsborg inngår i arbeidet Riksantikvaren gjør med å frede de nasjonale festningsverkene. Det skjer i nært samarbeid med Forsvarsbygg.

Vern gjennom bruk er alltid den beste formen for vern. Denne festningen blir brukt, og det til gangs!

Anlegget er blitt et kultursenter og en viktig kulturscene i Oslofjorden. Her kan du få med deg teater, opera og kunstutstillinger i spektakulære omgivelser.

Jeg regner det som sikkert at dere fortsetter i det samme, gode sporet også i framtiden.

Lykke til med fredningen!

Til toppen