Ber om flere anmeldelser om konkurransekrim

Brudd på konkurranseloven må anmeldes oftere, mener næringsminister Monica Mæland. I tillegg skal det bli lettere å si fra om ulovlig samarbeid i næringslivet.

Brudd på konkurranseloven må anmeldes oftere, mener næringsminister Monica Mæland. I tillegg skal det bli lettere å si fra om ulovlig samarbeid i næringslivet.  

- Høye bøter for selskapene er ikke nok. Vi må også straffe personene som står bak lovbruddet. Trusselen om straff må være reell, sier næringsminister Monica Mæland.

Etter at den nye konkurranseloven kom er ingen personer blitt straffet for konkurransekriminalitet. Før 2004 var det relativt vanlig at lovbrudd ble anmeldt til Økokrim.

I et brev til Konkurransetilsynet ber Mæland tilsynet om å ta grep. Budskapet er at lovbrudd i større grad må anmeldes. Straffetrusselen for personer må gjenopplives og føles som en skikkelig konsekvens av grove brudd på konkurranseloven.

Samtidig skal det bli lettere å si fra: Regjeringen vil utvide vernet for de som avslører lovbrudd, og som samarbeider med Konkurransetilsynet om oppklaring av sakene. 

Mæland ber Konkurransetilsynet om å lage en veileder for hvordan brudd på konkurranseloven skal anmeldes. Konkurransetilsynets veileder vil legge opp til at personer som har gjort straffbare handlinger, men som er den første til å avsløre kartellet, kan slippe å bli anmeldt. Tilståelser skal lønne seg. 

- Hvis ingen er villige til å avsløre, vil vi ikke få avdekket konkurransekriminalitet. Vi er avhengig av at de som deltar i lovbruddet melder seg og samarbeider. Konsekvensene av kartellvirksomhet er store og koster samfunnet og forbrukerne dyrt, sier Mæland. 

Veilederen vil gi bedre forutsigbarhet for hvilke overtredelser som skal anmeldes. Den vil også si noe om situasjoner der tilsynet ikke vil begjære påtale, eller vil be påtalemyndighetene om mildere behandling på grunn av enkeltpersoners samarbeid for å oppklare saken.

Veilederen vil imidlertid ikke gi grunnlag for rettskrav på å få fordeler ved tilståelse, slik lempningsordningen gjør for foretakene.

Les brevet til Konkurransetilsynet her.

 

 

Til toppen