Testturbin for offshore vind på Smøla

Olje- og energidepartementet har besluttet at Statkraft får bygge sin planlagte testturbin for offshore vind på Smøla. Turbinen skal brukes til å teste, kvalifisere og høste driftserfaringer som kan være aktuelle i fremtidige offshore vindkraftprosjekter.

Turbinen har en installert effekt på inntil 8 megawatt (MW), noe som gir en årsproduksjon på i overkant av 20 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til rundt 1000 husstander.

- Statkraft er et av Europas ledende selskaper for fornybar kraft, og er en betydelig aktør innen offshore vind. I Norge er det gode forutsetninger for å teste ut teknologi som kan føre til forbedringer innenfor denne type kraftproduksjon. Dette prosjektet vil være et godt bidrag for å realisere denne typen kraftproduksjon til havs, selv om kommersielle prosjekter innen offshore vind ikke er så aktuelle for Norge slik situasjonen er i dag, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjonen til testturbinen ble klaget inn til OED fordi den kunne være en trussel for flere fuglearter i området. Departementet har ikke funnet at oppføringen av den omsøkte testturbinen vil være av betydning for bestanden for de aktuelle artene. Likevel har departementet pålagt vilkår om at testturbinen skal inngå i det utrednings- og forskningsarbeidet som gjøres på det eksisterende vindkraftverket på Smøla. 

Til toppen