Tettere samarbeid om dyrevelferd

Mattilsynet og Politidirektoratet er enige om at det trengs mer kunnskap om dyrevelferd hos politiet, og prøver nå ut en ny samarbeidsordning.

Mattilsynet og Politidirektoratet er enige om at det trengs mer kunnskap om dyrevelferd hos politiet, og prøver nå ut en ny samarbeidsordning. 

I dyrevelferdssaker der offentlige myndigheter må gripe inn, er det Mattilsynet og politiet som har ansvar for å håndtere disse. Begge etatene er til stede i hele landet, og til sammen har de den kompetansen som trengs. Både Mattilsynet og Politidirektoratet er enige om at det trengs mer kunnskap om dyrevelferd hos politiet, og prøver nå ut en ny samarbeidsordning i form av en dyrevelferdsansvarlig i hvert politidistrikt. Dyrevelferd skal være en del av opplæringen for tjenestemenn som tar etterutdanning innen miljøkriminalitet. Politidistriktenes miljøkoordinatorer vil være Mattilsynets kontaktpersoner hos politiet på lokalt plan.

 

Til toppen