Ti år med røykfrie utesteder

I dag, søndag 1. juni 2014, er det ti år siden røykeloven ble utvidet til å gjelde serveringssteder. 90 prosent av befolkningen støtter loven– også de fleste som røyker.

I dag, søndag 1. juni 2014, er det ti år siden røykeloven ble utvidet til å gjelde serveringssteder. 94 prosent av befolkningen støtter loven– også de fleste som røyker. 

– Det er svært gledelig at loven har så bred støtte i befolkningen, det viser at den var riktig. Jeg vil rette en stor takk til daværende helseminister Dagfinn Høybråten som frontet loven med stort mot og overbevisning. I dag fremstår det som en selvfølge at serveringssteder skal være røykfrie. Den gang  var det et drastisk tiltak som på tross av protester fra flere hold ble vedtatt med bredt flertall i Stortinget, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Loven beskytter de som arbeider på serveringsstedene og gjester mot passiv røyking. Men like viktig er det at loven har bidratt til en viktig holdningsendring og en nedgang i antall som røyker, sier Høie.

Tobaksbruk er fortsatt et stort samfunnsproblem. Over 5000 mennesker dør årlig av røyking. Selv om det er stadig færre som røyker, er det fortsatt rundt en million mennesker som røyker i Norge.  Vi ser også en bekymringsfull stor økning i antall unge som snuser. Vi har en langsiktig målsetting om et tobakksfritt samfunn. I tillegg til å hjelpe de som ønsker å slutte med tobakk vil regjeringen satse på tiltak som gjør tobakk mindre attraktivt for barn og unge.

Les også om ny undersøkelse om røykeloven på Helsedirektoratet sine nettsider

Til toppen