Tidstyvjakten er igang

Tidstyver er mestere i forkledning og kan gjemme seg mange steder i det offentlige. Statlige virksomheter skal i høst fange tidstyver som stjeler tid fra innbyggere og viktig arbeidstid fra de ansatte i staten.

Tidstyver er mestere i forkledning og kan gjemme seg mange steder i det offentlige. Statlige virksomheter skal i høst fange tidstyver som stjeler tid fra innbyggere og viktig arbeidstid fra de ansatte i staten.

Regjeringen skal fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, og tidstyvjakten er en viktig del av dette.

- Slikt endringsarbeid er krevende og får ikke alltid den oppmerksomheten den fortjener. Derfor utlover jeg dusør til virksomheter som legger ned en spesiell innsats for å fange tidstyver, sier Jan Tore Sanner.

En tidstyv er en rutine, et regelverk eller en arbeidsform som fører til unødvendig tidsbruk. Når vi fjerner tidstyver frigjør vi tid til faglig arbeid, noe som gir bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Alle statlige virksomheter sender i dag inn en oversikt over de tidstyvene som andre har påført dem, til sitt fagdepartement. Der skal de gjennomgås og bearbeides før alle departementene overleverer en samlet oversikt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november.

- Noen tidstyver vil være lette å fjerne. Andre vil være mer krevende, enten fordi endringer krever en grundig prosess der ulike konsekvenser må gjennomgås, eller fordi det kan være uenighet om hva som er tidstyver og hva som er helt nødvendige regler. Denne sorteringen gjør det mulig å løfte de hardeste nøttene opp til et overordnet politisk nivå, sier Sanner.
- Arbeidet med å ta tak i både store og små tidstyver er et felles prosjekt for hele regjeringen. Det handler om å gå igjennom regelverk og arbeidsformer, men i like stor grad om å arbeide med holdninger og skape en kultur som unngår å stjele unødvendig tid fra innbyggere, næringsliv eller ansatte i staten.

Parallelt med dette arbeidet skal alle virksomheter jakte på sine interne tidstyver. Disse kan de selv håndtere, og resultatet av dette arbeidet skal dokumenteres i årsrapportene. Det er dette arbeidet Sanner premierer i høst.

Den første dusøren har allerede gått til Statsbygg. De har lettet kravene til sine leverandører, digitaliserer geologiske data, hurtigsaksbehandler og forenkler skjema.

 

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg mottar diplom og dusør av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Statsbygg har redusert 76 kravdokumenter til 10. (Foto: Helge Kvandal, KMD)
Til toppen