Tilbyr sikkerhetssamarbeid med Ukraina

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I et møte med Ukrainas fungerende utenriksminister, Andrij Desjtsjitsya, under Nuclear Security Summit i Haag, kunne statsminister Erna Solberg tilby Ukraina et svensk-norsk langsiktig sikkerhetssamarbeid ved landets fire kjernekraftverk.

I et møte med Ukrainas fungerende utenriksminister, Andrij Desjtsjitsya, under Nuclear Security Summit i Haag, kunne statsminister Erna Solberg tilby Ukraina et svensk-norsk langsiktig sikkerhetssamarbeid ved landets fire kjernekraftverk.

Norge og Sverige skal nå ha nærmere samtaler med ukrainske myndigheter for å drøfte hva som er de konkrete behovene i Ukraina.

- Vi kan bygge videre på 20 års erfaring fra tilsvarende samarbeid med Russland, hvor fokuset har vært på sikkerhet og sikkerhetskultur, gjennom nært myndighetssamarbeid, sier Erna Solberg.

Norge og Ukraina har fra 2012 bilaterale avtaler om samarbeid om beredskap og sikkerhet ved kjernekraftverk.

Ukraina har i dag fire aktive kjernekraftverk med totalt 15 reaktorer. Om lag 50% av landets elektrisitetsforsyning kommer fra kjernekraft. 

I tillegg til det svensk-norske bidraget vil Norge knytte seg til to amerikansk-ledede prosjekter i Ukraina. Disse prosjektene er styrket grensekontroll, blant annet for å hindre smugling av radioaktivt materiale, og kontroll av radioaktive kilder.