Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til studentboliger for 2015

Kunnskapsdepartementet inviterer studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2015. Søknadsfrist er 14. november 2014.

I regjeringens budsjettforslag for 2015 er det satt av 380 millioner kroner til bygging av studentboliger. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet for 2015, inviteres studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd for 2015. 

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes i denne sammenheng en stiftelse, jf. § 2 lov om stiftelser (stiftelsesloven)., som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i  lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Søknadsfristen er 14. november 2014.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Det vises til invitasjon, søknadsskjema, retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken og forskrift om tilskudd til studentboliger (FOR 2004-01-28 nr 424).

Til toppen