Tilskuddet til særskilt veterinærvakt for smådyr i fem byer er avviklet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene har ansvar for at det er veterinærvakt. Staten gir tilskudd.

Kommunene har ansvar for at det er veterinærvakt. Staten gir tilskudd. 

Fem byer/bynære områder; Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger, Bergen og Trondheim har hatt en spesialordning i tillegg til den ordinære vaktordningen. Her er det også gitt tilskudd til ekstravakter for smådyr. I statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget å avvikle dette ekstra tilskuddet fra 1. juli 2014. I de store byområdene finnes et godt alternativ med private smådyrklinikker som tilbyr nødvendige tjenester til kundene sine.

I resten av landet behandles smådyr av ordinær veterinærvakt utenfor normal åpningstid. Den ordningen fungerer tilfredsstillende.

Tilskuddet til den generelle landsdekkende vaktordningen opprettholdes og bidrar til at dyr med skader eller akutt sykdom kan få hjelp til alle døgnets tider. Tilskuddet fra Staten blir da likt i hele landet.