Tiltak for å øke slaktingen av rein

I Reindriftsavtalen for 2014-15 ble avtalepartene enige om å avsette 5 millioner kroner til infrastrukturtiltak for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Frist for å søke om tilskudd er 20.05.2014.

Styret for Reindriftens utviklingsfond understreker at ordningen er rettet mot tiltak for økt slakting og som kan iverksettes og få virkning fra sesongen 2014/15.

Rein
(Foto: T. Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt)
Til toppen