Tine Sundtoft til Kenya

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Kenya neste veke. I Etiopia er det grøn vekst, skog og klimaforhandlingane som står på dagsorden, mens ho i Kenya skal delta i miljøforsamlinga i FN sitt miljøprogram, UNEP.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Kenya neste veke. Ho skal delta i miljøforsamlinga i FN sitt miljøprogram, UNEP.

Sentrale tema her blir kamp mot ulovleg handel med dyr, plantar og tømmer. Dette er ofte knytt til organisert kriminalitet og terrornettverk. Andre tema er miljødimensjonen i FN sitt nye mål for berekraft.

I tillegg skal Noreg spesielt ta opp forureining av havområda. UNEP skal og legge fram ein rapport om miljøtilstanden i verda.

Sundtoft skal dessutan sjå på utstillinga som det norske selskapet SunErgy har i Nairobi. Dei arbeider med å installere solenergi på landsbygda i voksande marknader.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Jon Berg, Klima- og miljødepartementet, tlf 90569495

 

Til toppen