Tømmerhogst for 345 millioner kroner i Oppland

I 2013 ble det hogd 1,2 millioner kubikkmeter tømmer til en verdi av 345 millioner kroner i Oppland.

I 2013 ble det hogd 1,2 millioner kubikmeter tømmer til en verdi av 345 millioner kroner i Oppland. Videre ble det plantet omlag 4,4 millioner planter og investert over 9,3 millioner kroner i skogsveger. Dette viser at skogbruket er ei næring som betyr mye i fylket.

Fylkesmannen har summert opp aktiviteten i Opplandsskogene i 2013 i et eget hefte. Det er stor aktivitet og verdiskaping, både når det gjelder hogst, skogkultur og skogbruksplanlegging i fylket.

Skogsarbeider med motorsag

Oppland har 7,4 millioner dekar produktiv skog med en årlig tilvekst på 2,5 millioner kubikkmeter. I skogene i Oppland står det skog tilsvarende 65 millioner kubikmeter tømmer.

Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen