Tønsberg kommune får beholde byggeområde til industri

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune. - Jeg har nå informert Tønsberg kommune om at den får beholde byggeområdet i Slagen energipark til industri, slik kommunen har ønsket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune.

- Jeg har nå informert Tønsberg kommune om at den får beholde byggeområdet i Slagen energipark til industri, slik kommunen har ønsket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I brev 16.mai 2013 ba Miljøverndepartementet om uttalelse fra kommunen til forslag om å ta ut industriområder i planen, ut fra hensynet til viktig naturmangfold i området. Kommunen uttalte seg imot forslaget.

Saken har blitt bedre opplyst gjennom kommunens behandling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det derfor ikke er grunnlag for å ta ut industriområdene i den vedtatte reguleringsplanen. Det er krav om detaljregulering før det kan bygges i området. I dette planarbeidet må kommunen vurdere om det er behov for å regulere inn buffersoner og gi reguleringsbestemmelser av hensyn til naturmangfoldet.

- Jeg har vektlagt kommunens ønsker og har tillit til at de vil finne gode løsninger, og sikre naturmangfoldet ut fra den kunnskapen som nå foreligger, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen