Tord Lien - Økt optimisme i nord

- Petroleumsnæringen i nord bidrar med kapital, sysselsetting og ikke minst kompetansebygging. Når jeg har reist rundt i landsdelen har jeg også sett hvordan denne virksomheten stimulerer annen næringsvirksomhet og gir gode ringvirkninger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Barentshavskonferansen i Hammerfest. Han vektla spesielt hvordan olje- og gassnæringen har bidratt til økt optimisme i landsdelen.

- Petroleumsnæringen i nord bidrar med kapital, sysselsetting og ikke minst kompetansebygging. Når jeg har reist rundt i landsdelen har jeg også sett hvordan denne virksomheten stimulerer annen næringsvirksomhet og gir gode ringvirkninger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Barentshavskonferansen er den viktigste møteplassen for olje- og gassnæringen i Nord-Norge.

Les talen her.

(Foto: EBM/OED)
Til toppen