Tord Lien åpnet Statoils nye forskningssenter på Rotvoll

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag Statoils nye forskningssenter for økt utvinning på Rotvoll ved Trondheim. Senteret blir det største senteret for forskning på dette området i Norge.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag Statoils nye forskningssenter for økt utvinning på Rotvoll ved Trondheim. Senteret blir det største senteret for forskning på dette området i Norge.

- Norsk sokkel er en trygg arbeidsplass hvor ressursene utnyttes på en bærekraftig måte og med rekordhøy utvinningsgrad. Dette kommer hele det norske samfunn til gode. Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten målrettet satsing fra myndighetenes og oljeselskapenes side. Øker utvinningsgraden på norsk sokkel med én prosent representerer det 300 milliarder i økte inntekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det nye forskningssenteret for økt utvinning ble påbegynt i 2012 og ligger ved siden av forskningssenteret Statoil allerede har på Rotvoll.

- Fremover vil forskning og ny teknologi være en nøkkelfaktor for å holde kostnadene nede, og energiproduksjon og verdiskapingen oppe. Statoil har i flere tiår vært en viktig aktør for teknologiutviklingen på norsk sokkel. Dagens åpning av Statoils IOR-senter viser at Statoil også i fremover ønsker å bidra til best mulig ressursutnyttelse på sokkelen, sier Lien.

Norske myndigheter arbeider kontinuerlig med å legge til rette for forskning og teknologiutvikling som kan bidra til bedre ressursutnyttelse. På verdensbasis er den gjennomsnittelige utvinningsgraden fra offshore petroleumsvirksomhet på om lag 35 prosent. Utvinningsgraden på norsk sokkel ligger på rundt 47 prosent.

Her kan du lese talen til olje- og energiminister Tord Lien.

Tord Lien sammen med konsernsjef i Statoil Helge Lund, Trondheim-ordfører Rita Ottervik og forsker Erik Newth (HSI/OED)
Olje- og energiminister Tord Lien holdt tale under åpningen av det nye senteret. (HSI/OED)

Startskuddet gikk for det nye forskningssenteret for økt utvinning. (HSI/OED)

Omvisning på det nye forskningssenteret sammen med konsernsjef i Statoil Helge Lund (HSI/OED)