Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trafikksikkerhet: 122 tiltak skal redde liv i vegtrafikken

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet. Planen inneholder 122 konkrete tiltak.

Les tiltaksplanen

- Nå har vi fått en koordinert plan fra de viktigste bidragsyterne i samarbeidet for økt trafikksikkerhet. Også fylkeskommunene og syv storbykommuner med på laget. Samarbeidet om trafikksikkerhet er unikt, og noe vi i Norge skal være stolte av, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Økt trafikksikkerhet er svært viktig for regjeringen. Nullvisjonen ligger til grunn for arbeidet med trafikksikkerhet, og i Nasjonal transportplan er det fastsatt et ambisiøst etappemål for reduserte ulykker. Det er et viktig arbeid som nå er lagt frem, som vil hjelpe oss å nå målene våre.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har 19 interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.

Planen bygger på Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023), Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, Trygg Trafikks strategiplan 2014–2017, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Les tiltaksplanen

Interaktiv grafikk

Se også vår interaktive grafikk om hvordan du bedre sikrer deg selv og andre i vegtrafikken

Til toppen