Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første forskningsstrategi for helse- og omsorgstjenestene:

Trenger mer kunnskap i kommunene

Et kunnskapsløft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av fem hovedprioriteringer i den første nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien som er laget for helse og omsorgsfeltet.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok strategien "HelseOmsorg21, Et kunnskapssystem for bedre folkehelse" onsdag.

– Forskningsstrategien er sentral i denne regjeringens viktigste oppgave – å skape pasientens helsetjeneste. Vi trenger kunnskap for å vite hva slags behandling som har effekt, hva vi gjør som er unødvendig, og hva vi må gjøre mer av. Et kunnskapsløft vil bidra til bedre og tryggere tjenester for pasienten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Erna Solberg og Bent Høie
Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie får en innføring i hva forskningen har å si for pasienter ved Senter for immunregulering. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

En større del av helseutfordringene skal løses i kommunene, men tjenestene er i dag for lite kunnskapsbaserte.

– Vi ønsker for eksempel bedre forebygging og tidlig innsats innenfor rus og psykiatri, og da er det behov for å satse på forskning. Pasientene skal være sikre på at tjenestene er kunnskapsbaserte, sier helse- og omsorgminister Bent Høie.

Sentrale aktører fra både næringsliv, pasientorganisasjoner, sykehus, kommuner og universitets- og høyskolemiljøer har bidratt til og stiller seg bak anbefalingene i strategien.

– At spennet i de som nå er enige om et felles løp for forskning og innovasjon er så bredt, er interessant i seg selv. Dette er en anerkjennelse av at både næringsliv, sykehus, kommuner og deres brukere må gå hånd i hånd for å oppnå de beste resultatene. Dette markerer startskuddet for å følge opp en spennende strategi, og jeg vil rette en stor takk til de som har bidratt, sier Høie.

Professor John-Arne Røttingen har ledet arbeidet med HelseOmsorg21-strategien. Han presenterte ti satsingsområder for kunnskap, innovasjon og næringsutvikling, og pekte også ut noen hovedprioriteringer og konkrete tiltak innenfor hvert område.

Les hele HelseOmsorg21-strategien

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen