Trøndelag satser på grenseløs matglede

Landbruks- og matdepartementet har bevilget nær 900 000 til tre prosjekter som skal fremme lokal matproduksjon og reiseliv i Trøndelag.

Landbruks- og matdepartementet har bevilget nær 900 000 til tre prosjekter som skal fremme lokal matproduksjon og reiseliv i Trøndelag.  

Prosjekt er rettet mot HoReCa-markedet (hotell, restaurant,catering) i naboregioner i Sverige. I Sverige er det en stor og voksende interesse for mat med lokalt særpreg og identitet.I det aktuelle området på svensk side er det få produsenter av slik mat og Rørosmat ser derfor et stort potensial for salg av sine produkter.

Landbruks- og matdepartementet har bevilget 210.000 kroner til satsingen.

Sirupstynnkake: godkake til kaffen, spesielt brukt til høytider og selskaper.
Sirupstynnkake: godkake til kaffen, spesielt brukt til høytider og selskaper. (Foto:Vingelen bakst/Rørosmat)

Lokalmatsafari og åpen seter

Destinasjon Røros ønsker å videreutvikle prosjektet lokalmatsafari og åpen seter. Dette er et 2-årig prosjekt, og Landbruks- og matdepartementet innvilget 450 000 kroner i 2013 til prosjektets første år. Det er nå søkt om støtte til prosjektets siste år. Prosjektet skal bidra til å opprettholde aktiv seterdrift i Røros-regionen. Dette skjer gjennom å styrke  ”åpen seter” som reiselivsprodukt, videreutvikle lokalmatsafari som reiselivsprodukt og utvikle nye reiselivsprodukter med lokalmat, mathistorie og lokale mattradisjoner som kjerne.

Landbruks- og matdepartementet har bevilget 400.000 kroner til prosjektet. 

Matreiser i Trøndelag

Reiseliv er en av de største næringene i Trøndelag med 14 milliarder i verdiskaping og 14 000 arbeidsplasser. 

Prosjektet ”Matreiser i Trøndelag” er et pilotprosjekt der 2 veletablerte nettverk - Den Gyldne omveg og Destinasjon Røros - skal samarbeide om produktutvikling, kommersialisering og salg av trønderske matspesialiteter i kombinasjon med tradisjonelt reiseliv. 

Sommeren 2014 har den Gyldne omveg og Lokalmatsafari blitt solgt hver for seg og uten overnatting. I dette prosjektet ses det på nye muligheter for pakketering på tvers med overnatting. 

Landbruks- og matdepartementet har støttet prosjektet med 270 000 kroner.

Mandelpotet.
Mandelpotet fra Nord-Østerdalen smaker godt og er delikat å se på. (Foto: Guri Heggem/Rørosmat)

 


Til toppen