Tryggere verden med bedre kontroll av kjernefysisk materiale

- Konsekvensene av kjernefysisk terror kan være katastrofale. Internasjonalt samarbeid for å sikre nukleært materiale er derfor av høyeste prioritet. Norge skal fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sa statsminister Erna Solberg etter Nuclear Security Summit (NSS) i Haag i dag.

- Deltakerlandene på møtet i Haag anerkjente behovet for å styrke det internasjonale rammeverket for kjernefysisk sikring. Det at 53 regjeringssjefer og ledere er enige om å styrke arbeidet for sikre kjernefysisk materiale, er et viktig signal til omverdenen. Unikt i denne sammenhengen var også deres deltagelse i en scenariediskusjon basert på et tenkt terrorangrep.

- I dag finnes det 1600 tonn høyanriket uran og 500 tonn plutonium i verden - altså nok til godt over 100 000 kjernevåpen. Deltakerne har også forpliktet seg til å fortsette å redusere mengdene av alt sensitive kjernefysisk materiale, sier Solberg.

Solberg var også opptatt av at landene lærer av hverandre når det gjelder sikring av kjernefysisk materiale. - Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) spiller en nøkkelrolle i å koordinere internasjonalt samarbeid på kjernefysisk sikkerhet, avsluttet hun.

Norge har siden 1990-årene samarbeidet tett med Russland om å redusere risiko for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Norge har bidratt til å hugge opp utrangerte atomubåter på Kolahalvøya, og er engasjert i sikring av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Andrejev-bukta 5 km fra norskegrensa. Vi har også bidratt til å fjerne 251 høyradioaktive kilder som er brukt i fyrlykter i Nordvest-Russland og i deler av Østersjøen.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland har vært en viktig del av norsk nordområdepolitikk, og har hatt stor betydning for samarbeid og tillitsskaping i nord.

NSS ble første gang arrangert i Washington DC i 2010 etter et initiativ fra president Barack Obama. Hensikten var å etablere et internasjonalt samarbeid for å sikre kjernefysisk materiale og å forebygge kjernefysisk terrorisme. Årets toppmøte i Haag var det tredje i rekken etter Seoul 2012, og 53 land deltok. Neste toppmøte blir i Washington DC i 2016.

Til toppen