Tungbilkontroll mer enn firedoblet

- Flere kontroller sikrer tryggere ferdsel på norsk vinterføre. Vi har hatt en bevisst strategi for å fjerne farlige vogntog fra vegen og derfor har vi styrket kontroll av dekk, bremser og kjetting, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Flere kontroller sikrer tryggere ferdsel på norsk vinterføre. Vi har hatt en bevisst strategi for å fjerne farlige vogntog fra vegen og derfor har vi styrket kontroll av dekk, bremser og kjetting, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen har denne vintersesongen totalt kontrollert nær 50 000 tunge kjøretøy. Det er mer enn fire ganger så mange kontroller som for hele vintersesongen 2012/2013.

- Statens vegvesens ansatte har gjort en kjempeinnsats i arbeidet med kontroller denne vinteren, sier samferdselsministeren.

Forrige vinter ble totalt 11 990 tunge kjøretøy kontrollert. Denne vinteren ble det kontrollert 49 752 tunge kjøretøy.

Fem ganger flere ble ilagt kjøreforbud
I vintersesongen 2012/2013 ble 337 tunge kjøretøy ilagt kjøreforbud, mens 1573 kjøretøy fikk kjøreforbud denne vinteren. Det er nesten fem ganger flere kjøreforbud denne sesongen sammenlignet med forrige. (gjelder motorvogn og tilhenger)

Ekstra midler til kontroll
Stortinget bevilget før jul i 2013 tre millioner kroner ekstra til Statens vegvesen for å styrke kontroll av tunge kjøretøy. I tillegg har Statens vegvesen generelt hatt økt oppmerksomhet på tungbilkontroll denne vinteren. Kontrollene har vært spesielt rettet mot dekk, bremser og kjettinger.

Regjeringen vurderer nye tiltak
Regjeringen arbeider nå med å få på plass flere nye tiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveger. 

- Å styrke kontrollen av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker. Vi vil også innføre krav om vinterdekk på tunge tilhengere og effektivisere bruken av kjøreforbud, blant annet ved bruk av hjullås. Målet er å ha dette klart neste vintersesong, sier samferdselsministeren.

Til toppen