Tynt skille mellom kultur og næring

Sterke kulturnæringer gir muligheter for ny næringsvirksomhet og vekst. Regjeringen vil jobbe hardt for å styrke denne konkurransekraften.

Næringminister Monica Mæland og kulturminister Torild Widvey i Tromsø
Næringminister Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey i Tromsø (Nærings- og fiskeridepartementet)

Næringsminster Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey står bak når over 300 deltakere samles til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø. 

- Det er ofte et tynt skille mellom kultur- og næringspolitikk. Kulturpolitikken har næringspolitiske konsekvenser – og motsatt, sier næringsminister Monica Mæland. 

Se hele programmet for konferansen her

Konferansen vil belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. 

- Tromsø er selv et godt eksempel. Her er kommunen gode på både kultur og næring. De har skjønt at kultur også skaper næringsutvikling, sier Mæland.

Konferansen er innom temaer som:

  • Finansiering – privat og offentlig. 
  • Kulturnæringene, reiseliv og andre næringer. 
  • Kunstner, gründer og entreprenør. 
  • Kulturnæringer i internasjonale markeder.

Se video på Kulturdepartementets nettsider.

Til toppen