Uformelt EU-transportministermøte i Milano 16.-17. september

Statssekretær Bård Hoksrud leder den norske delegasjonen på EUs uformelle transportministermøte i Milano 16.-17. september. Møtet arrangeres i regi av det italienske EU-formannskapet.

Hovedtema for møtet er det transeuropeiske transportnettverket – TEN-T, med særlig fokus på planlegging og styring av de ulike TEN-T-korridorene, samt modeller for finansiering av disse. Bakgrunnen er hvordan et enda bedre transportnettverk i Europa kan bidra til økonomisk vekst.

Deltakelse på EUs uformelle ministermøter er en del av regjeringens aktive europapolitikk og et viktig tiltak i regjeringens nye strategi for samarbeid med EU.

Norge deltar i TEN-T gjennom EØS-avtalen. Et utvalg norske veg- og banestrekninger, havner og flyplasser er en del av TEN-T-kartene. Norge deltar ikke i den finansielle delen av TEN-T. På transportområdet finansieres TEN-T- via finansieringsmekanismen CEF – Connecting Europa Facility, som Norge står utenfor.

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

 

Til toppen