Upresist av TV2

Justis- og beredskapsdepartementet vil på det sterkeste avvise at saken til en afghansk tolk har «ligget og samlet støv» i departementet som TV2 melder i kveld.

Justis- og beredskapsdepartementet vil på det sterkeste avvise at saken til en afghansk tolk har «ligget og samlet støv» i departementet som TV2 melder i kveld.

Departementet mener at opplysningene i saken til TV2 er upresise og vil på det sterkeste avvise at saken til den afghanske tolken har ligget et år i departementet uten å bli behandlet. Departementet mottok saksdokumententene for første gang 2. juni 2014. Hva som er årsaken til at departementet først nå mottok saksdokumentene, kjenner vi ikke til, men beklager på det sterkeste at dette har gått utover søkeren. Hadde utlendingsmyndighetene mottatt saken, ville den vært behandlet for lenge siden. Departementet vil sammen med UDI sørge for at saken blir raskt behandlet. Tolken vil få sin søknad vurdert etter samme regler og prosedyrer som andre asylsøkere.

Uansett årsak til at utlendingsmyndighetene ikke har mottatt sakspapirene tidligere, beklager vi på det sterkeste at dette har gått utover søkeren.

Les saken til TV2 her.

 

 

Til toppen