Urban Warfare Seminar

Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Norges Røde Kors arrangerer sitt årlige fordypningsseminar 17. november kl 09.30 til 16.00 hos Norges Røde Kors. Tema i år er rettslige og humanitære utfordringer ved krigføring i tett befolkede områder.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og presidenten i Norges Røde Kors åpner seminaret. Foruten foredrag om blant annet krigens folkerett og norske erfaringer med militære operasjoner i tett befolkede områder vil det også være gruppeoppgaver og diskusjoner rundt temaet. Se vedlagte program for ytterligere informasjon og påmelding.

Program (pdf)

Til toppen