Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Urbant landbruk

Det bynære, profesjonelle landbruket og det urbane landbruket utfyller hverandre. De er begge en del av byenes helhetlige matvaresystem, og må sees i sammenheng. Det mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har utredet det urbane landbruket i Oslo.

 

I 2013 fikk Fylkesmannen i Oslo og Akershus 200 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet. Tildelingen gjorde det mulig å sette i gang en utredning av det utbane landbruket i hovedstadsregionen. Utredningsprosjektet er nå oppsummert i rapporten Urbant landbruk – bærekraftig, synlig og verdsatt.

Fylkesmannen har som mål å tilrettelegge for et aktivt og bærekraftig urbant landbruk i hovedstadsregionen som et middel til å understøtte næringsutøvere i det profesjonelle landbruket, direkte og indirekte.

Det urbane landbruket kan bidra til å synliggjøre det profesjonelle landbruket for byens befolkning. Det korter ned avstanden mellom produsent og forbruker og skaper en dypere forståelse for matproduksjon og landbruksnæringens unike kvaliteter hos innbyggerne.

 

Til toppen