Urokkelig rettighet

Innlegg i Aftenposten av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Gerd-Liv Valla mener Ap skremmer norske kvinner og ber meg slå fast at retten til selvbestemt abort er urokkelig. Det gjør jeg gjerne.

Retten til selvbestemt abort er en selvfølge i Norge. Derfor blir også engasjementet stort og debatten frisk når det framstilles som om denne rettigheten er truet. Men det er den er ikke. Norske kvinners rett til selvbestemt abort er urokkelig. Vi slår tydelig fast i regjeringsplattformen at dagens abortlovgiving skal beholdes.

Regjeringen har heller aldri gått inn for at leger skal få en rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Vi går inn for at legene skal få en mulighet til å reservere seg hvis det ikke går ut over kvinnen – og bare da. Det vil for eksempel innebære at den eneste fastlegen på et lite sted med lang vei til neste legekontor ikke vil kunne reservere seg.

Helt siden norske kvinner fikk rett til selvbestemt abort for førti år tilbake er det noen leger som ikke har villet henvise kvinner til sykehus for svangerskapsavbrudd. Dette har mange helseministre levd med – også dem fra Arbeiderpartiet. De har ikke bare akseptert at fastleger reserverte seg mot å henvise kvinner til abort. De har også akseptert at leger skal kunne nekte å henvise lesbiske kvinner til assistert befruktning. Statsrådene fra Ap har levd med leger som ikke ville sette inn spiral og leger som ikke ville foreskrive p-piller. I en debatt med meg forrige uke sa Ap-leder Jens Stoltenberg at hans statsråder hadde ryddet opp i praksisen. De gjorde de til slutt ved å skrive brev til kommunene. Og ved å oppfordre kvinnene til å klage.

Det er ingen opprydning å skryte av. Vi kjenner ikke til at noen kommune har foretatt seg noe med leger som har nektet å henvise til abort eller sette inn spiral. Vi kjenner ikke til at noen kvinne har klaget på leger som ikke har støttet hennes valg om å ta abort. Vi kjenner ikke til at noen leger har sluttet å reservere seg på grunn av et kort rundskriv fra
Stoltenberg-regjeringen

Stoltenbergs helseministre skrev brev og la ansvaret på kvinnen. Vi rydder opp og legger ansvaret på kommunen. Vi setter opp klare kriterier for når en lege skal kunne reservere seg. Derfor er det lagt inn flere klare forutsetninger i vårt forslag til reservasjonsmulighet.

  • Kvinner med fastlege som reserverer seg, skal få tilbud om konsultasjon hos annen lege i nærheten innen neste virkedag.
  • Fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten må dokumentere at de har inngått avtale med en annen lege som forplikter seg til å ta konsultasjoner som omhandler abort.
  • Fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten skal umiddelbart informere alle pasientene sine i brevs form. Pasientene får rett til å bytte fastlege som en følge av dette.
  • Ingen fastlege får rett til å reservere seg mot å foreskrive p-piller, sette inn spiral eller henvise til assistert befruktning.

Dette er en innstramming av praksisen som tidligere helseministre stilltiende har akseptert i mange år. Og noe ganske annet enn Aps skremmebilde.