Utbrudd av fugleinfluensa i Europa

Mattilsynet har mottatt Veterinærinstituttets risikovurdering etter at en smittefarlig type av fugleinfluensa har brutt ut flere steder i Europa. Risikoen for at smitten kan komme til Norge vurderes fortsatt som lav.

Veterinærinstituttet (VI) skriver i sin uttalelse 18. november at sannsynligheten for introduksjon av HPAI H5N8 til Norge via trekkende villfugler eller ved lovlig import av fjørfe fra Tyskland og Nederland vurderes som lav. I uttalelsen heter det blant annet:

«Vår vurdering er derfor at det foreløpig ikke er grunn til å øke biosikkerhetsnivået i Norge per dags dato. Denne situasjonen vil kunne endres når fugletrekkene begynner i mars, eller ved en endring i værforhold som tvinger vannfugl fra Østersjøen og Sentral-Europa vestover og nordover, for eksempel langvarig streng kulde og/eller islegging av Østersjøen. Under slike forhold kan situasjonen endres hurtig».

På bakgrunn av denne vurderingen vil ikke Mattilsynet iverksette særskilte tiltak nå. Smittebeskyttelsen i norske fjørfehold er meget høy og fjørfeeierne har gode kunnskaper om sykdommer på fjørfe. Mattilsynet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med andre aktuelle etater.

 

Til toppen