Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utbygging av døgnhvileplasser for lastebiltrafikken: Samarbeid mellom myndigheter og bensinstasjonbransjen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen tar initiativ for å bedre forholdene for lastebilsjåførene på norske veier. Ulike deler av transportnæringen og drivstoffleverandørene møtte i dag samferdselsministeren for å drøfte ulike løsninger.

- Det er et stort, udekket behov for døgnhvileplasser langs norske veger. Et dårlig tilbud gjør at sjåførene kan få dårlig utnyttelse av arbeidsdagen. Det kan gå utover sikkerheten dersom sjåførene ikke følger regelverket for kjøre- og hviletid. Vi ønsker å stimulere til at det utvikles et bedre tilbud som gir sjåførene gode sanitærforhold, mat og trygge omgivelser når de stopper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Jeg opplevde en bensinstasjonsbransje som ser muligheter, og som var veldig konstruktive i sine ønsker fra staten. Vi bør derfor kunne finne løsninger raskere og i tettere samarbeid med bransjen enn det som har vært planene så langt. Det handler blant annet om regelverk og arealer, imøtekommenhet fra Vegvesenet og tilgang på informasjon for sjåførene. I første omgang setter vi i gang et arbeid med registrering av og skilting til eksisterende døgnhvileplasser, og vil gjøre vegvesenets kompetanse og tilbud mer tilgjengelig for næringslivet. Vi vil også ha tett kontakt for å avklare hvordan et samarbeid mellom staten og bensinstajonsbransjen kan utvikle seg videre, sier samferdselsministeren.