Utdanning er en viktig nøkkel

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) takket for viktige innspill da hun mottok sluttdokumentet fra Nordisk Forum i Malmø.

- Jeg vil takke dem som har organisert Nordisk Forum og ikke minst alle fra sivilsamfunnet som deltok. Handlingsplanen fra Beijing i 1995 som samtlige nordiske land skrev under på er banebrytende. Vi må beskytte rettighetene som ble kjempet fram for jenter og kvinner for snart 20 år siden, sa Horne under avslutningsseremonien i Malmø søndag.

Der ble 63 krav og anbefalinger overlevert de nordiske likestillingsministerne.

Statsråd Solveig Horne (i midten) mottar sluttdokumentet fra Nordisk Forum. Danmarks likestillingsminister Manu Sareen (t.v.) og Grønlands familie og justisminister Martha Lund Olsen (t.h.). (Fanny Beckman)

Statsråden deltok også på et arrangement der de nordiske likestillingsministrene diskuterte framtidige utfordringer. Det nordiske likestillingssamarbeidet feirer 40 år i år.

- Vi har ennå mye arbeid foran oss for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Dette er for meg en viktig likestillingssak. Vi må ikke bare se på de nordiske landene, men også arbeide internasjonalt. Gjennom å gi jenter utdanning øker vi sjansen for at kvinner kan bli selvforsørgende og bryte ut av voldelige forhold. Utdanning er en viktig nøkkel i kampen mot vold mot kvinner, sier Horne.

I Malmø møtte også likestillingsministeren leder i UN WOMEN, Phumzile Mlambo-Ngcuka. I dette møtet understreket begge viljen til å fortsette det viktige arbeidet for jenter og utdanning.

- Det var et nyttig møte som ga ytterligere innsikt i hvordan FN-organisasjonene skal styrke arbeidet med utdanning for jenter globalt, sier Horne.

 

Statsråd Solveig Horne og Phumzile Mlambo-Ngcuka, leder i UN WOMEN (UN Women)

Til toppen