Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 34

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 34, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 18. august – fredag 22. august

Utanriksminister Brende deltek på Utanriksdepartementets årlege stasjonssjefsmøte. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Måndag 18. august

Kl. 15.45 Utanriksminister Brende møter den nederlandske utanriksministeren Frans Timmermans. Utanriksministrane vil være tilgjengeleg for pressa etter møtet. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Torsdag 21. august
Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter David Harland, leiar for Centre for Humanitarian Dialogue. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Kl. 15.00 Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Statskraft sin årskonferanse. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Fredag 22. august
Kl. 16.30: Utanriksminister Brende møter den kanadiske utanriksminister John Baird. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Oslo

Pressekontakt: Eskil Sivertsen, 926 89 277

Laurdag 23.-24. august
Utanriksminister Brende og den kanadiske utanriksminister John Baird vitjar Trøndelag. Stad: Trondheim/Ørlandet

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Fredag 22. august
Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen møter representantar for Statens strålevern. Stad: Statens Strålevern.

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Tysdag 19. august
Kl. 15.30: Statssekretær Brattskar møter eksekutivdirektør Heiki Tuunanen frå valgruppekontoret i Afrikabanken. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Torsdag 21. august
Kl. 10.30: Statssekretær Høglund deltek på møte i WTO-utvalet. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

Til toppen