Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 19

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 19

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Måndag 5. mai

Olje- og energiminister Tord Lien mottar rapport frå ekspertutvalet for organisering av strømnettet.

Sted: Håndverkeren, Rozenkrantzgate 7, Oslo

Tid: 13.00

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgjevar Ella Ege Bye Mørland, tlf. 932 68 350.

Torsdag 8. mai

Olje- og energiminister Tord Lien deltek under oppstarten på anleggsarbeidet på kraftlinja frå Ofoten til Balsfjord. Arrangementet finner sted på Kvandal stasjon og Tinja Fjellgård.

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgjevar Ella Ege Bye Mørland, tlf. 932 68 350.

Fredag 9. mai

Olje- og energiminister Tord Lien møter Fiskarlaget i Trondheim.

Til toppen